بخش پذیرش اثر

گروه انتشاراتی مشاهیر هنر شامل (ناشر تخصصی کودک و نوجوان) و هیلا (ناشر تخصصی ادبیات داستانی)، بر اساس موضوع، اثر را برای بررسی می‌پذیرد. برای بررسی آثار تألیفی در گروه انتشاراتی مشاهیر هنر، لازم است فرم پذیرش مقدماتی آثار تألیفی را از لینک زیر دریافت کنید و پس از پر کردن آن، طبق شرایط مندرج در فرم، ٢٠ صفحه از اثرتان را به آدرس خواسته شده ایمیل بفرمایید. درصورت پذیرش اولیه، شرایطِ بررسیِ متن نهایی اثر باایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

Max. file size: 256 MB.